verkkojulkaisut /e-kirjat ja isbn-tunnus

Hyvä kustantaja

Kansainvälinen ISBN-keskus on ohjeistanut kansallisia keskuksia ISBN-tunnuksen antamisesta verkkojulkaisuille/ e-kirjoille ISO 2108:2005 (SFS-ISO 2108) standardiin perustuen. Tässä käyttöönne ohjeistuksen pohjalta Suomen ISBN-keskuksen laatima tiedote.

*Verkkojulkaisut /E-kirjat ja ISBN-tunnus*

E-kirja voi olla saatavissa eri tiedostoformaateissa joko suoraan verkosta tai sen voi ladata vaihtoehtoisesti erilaisille teknisille julkaisualustoille.

ISBN-tunnus annetaan e-kirjoille, jotka ovat luonteeltaan pysyviä ja tarkoitetut julkiseen käyttöön. ISBN-järjestelmän periaatteena on ollut aivan alusta lähtien erottaa kirjojen erilaiset julkaisumuodot toisistaan. Sidotulle ja nidotulle kirjalle on annettu omat ISBN:t, samoin nahkaselkäiselle jne. Samaa periaatetta noudatetaan myös e-kirjojen osalta.

Erilaisten tiedostoformaattien erilliset ISBN-tunnukset helpottavat julkaisun löytyvyyttä verkosta ja takaavat loppukäyttäjälle ko. julkaisualustalle sopivan tiedostoformaatin. Erillinen ISBN-tunnus helpottaa lisäksi e-kirjan eri tiedostoformaattien hallinnointia ja välittämistä erillisinä jakeluketjussa.

Kaikki e-kirjalle annetut ISBN-tunnukset pitäisi merkitä allekkain jokaiseen versioon ja lisätä ISBN-tunnuksen perään sulkuihin niiden lyhenteet. ISBN-tunnuksen paikka e-kirjassa on nimiönäytöllä tai ensimmäisellä näytöllä. ISBN-tunnus suositellaan tallennettavaksi myös HTML-tekstin HEAD-osan META-kentään.

Esimerkki
ISBN 978-951-45-9695-7 (PDF)
ISBN 978-951-45-9696-4 (HTML)
ISBN 978-951-45-9999-6 (ePub)

Lisätietoja ISBN-tunnuksen käytöstä löytyy keskuksen kotisivuilta osoitteesta

http://www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/isbn.html

Ystävällisin terveisin
Heidi Seppänen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: